Přeskočit na obsah

Podívejte se, na jakých projektech jsme se již podíleli a nechte se inspirovat.

Americká Plzeň

Ověření dopadu zklidnění Americké třídy

Dopad plánovaného omezení individuální dopravy na Americké byl před zavedením opatření simulován pomocí dopravního modelu města Plzně. Předpokládaný dopad a jeho srovnání s realitou tak bylo sledováno na základně modelu i senzorových dat. Více zde.

Americká Plzeň

Plánování uzavírek v Plzni

Vždy přístupný dopravní model je dobře využitelný pro koordinaci dopravních uzavírek. Město tak může předem odhadovat jejich dopad a efektivně plánovat rozložení uzávěrek v čase.

Americká Plzeň

Podklady pro hlukové modelování v projektu DUET

Ne vždy to končí dopravním modelem. Někdy jsou dopravní intenzity a rychlosti pouze vstupem pro další analytické nástroje. Díky modulárnosti našeho řešení tak například v EU projektu Horizon 2020 DUET na naše výpočty navazovala simulace hluku emitovaného automobilovou dopravou. Více o projektu DUET se můžete dočíst zde.

RoadTwin s.r.o.
Cukrovarská 3006/20, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO: 09700013 
DIČ / VAT ID: CZ09700013 

info@roadtwin.com